CONDICIONS D'US

Objecte

Aquest document conté el text íntegre de les condicions d'ús dels serveis relatius a la gestió Esportiva de sessions d'entrenament que ofereix Code-3 Informàtica i Comunicacions, SL (En endavant Code-3), amb CIF B61232377 i domicili al c/Joan Gamper, 20 3-2, Barcelona a través de la plataforma EasySportPlan.

L'alta o registre com a usuari i la utilització dels serveis d'aquest lloc web suposa l'acceptació completa i sense reserves d'aquestes condicions, que són aplicables sense perjudici de les condicions o pactes particulars o especials que, si s'escau, s'estableixin. Li preguem, per tant, llegeixi detingudament aquest document.

La manca d'acceptació d'aquestes condicions impedeix la utilització dels serveis de Code-3.

Descripció del servei

EasySportPlan consisteix en una valuosa ajuda en la preparació de les sessions d'entrenament dels equips esportius, registre del que s'ha treballat realment en la sessió i confecció d'informes dels objectius treballats. En aquest sentit, permet:

 • La inscripció de coordinadors, entrenadors i jugadors.
 • Elaboració de fulls d'entrenament amb els exercicis seleccionats.
 • Elaboració de planificacions d'entrenament d'equip.
 • Informes de seguiment del treball realitzat en les sessions d'entrenament esportiu.

El contracte subscrit entre les parts consisteix en l'accés dels usuaris degudament registrats, a les zones públiques i a les restringides de la plataforma durant els períodes contractats.

Obligacions dels usuaris
 1. L'usuari, persona física o jurídica, garanteix que la plataforma serà utilitzada per ajudar en la formació de jugadors en l'esport seleccionat.
 2. En qualsevol cas, garanteix així mateix que la informació facilitada és veraç i com a responsable de l'equip o del club garanteix també, en els casos en què un tercer ho sol·liciti, l'eliminació, modificació o qualsevol informació personal que afecti la LOPD.
 3. Així mateix, l'usuari ha de rebre i atendre les notificacions o missatges dirigits per EasySportPlan relatius a la possible infracció de drets d'usuari, comprometent-se a la seva resposta en el termini oportú.
Obligacions de Code-3
 1. Code-3 allotjarà i custodiarà les dades dipositades per mitjà d'aquest servei, comprometent-se a no fer ús dels mateixos fora d'accions relacionades amb EasySportPlan. Code-3 podrà subcontractar l'allotjament amb un proveïdor d'internet que garanteixi la disponibilitat del servei.
 2. Excepcionalment, Code-3 es reserva els drets a suspendre o interrompre l'accés a aquells usuaris que facin mal ús de la plataforma, així com l'exercici de les accions legals que consideri en defensa dels seus propis interessos o dels usuaris de la plataforma.
 3. Llicència d'ús de marca

  Qualsevol ús de la marca "EasySportPlan" requerirà consentiment exprés i per escrit.

  Protecció de dades

  El registre com a usuari de "EasySportPlan" suposa l'acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat, que regula el tractament d'aquesta informació, de les seves claus d'accés al servei i les mesures de seguretat implantades que garanteixen l'accés, modificació o eliminació per part de persones no autoritzades.

  Responsabilitat i Garanties

  D'acord amb la descripció del servei indicada en aquestes condicions, "EasySportPlan" no es responsabilitza de la veracitat, exactitud o actualitat de les dades introduïdes pels usuaris del servei. L'usuari respondrà, en especial, de les reclamacions fundades en la infracció de les normes sobre protecció de dades, intimitat, honor i pròpia imatge de tercers assumint els danys i perjudicis, despeses i càrregues pecuniàries que es derivessin de l'exercici d'accions, reclamacions o conflictes contra Code-3 per aquests motius, incloent els honoraris, minutes o aranzels d'advocat i procurador dels tribunals encara que la seva intervenció no fos preceptiva.

  Code-3 garanteix l'accés i disponibilitat del servei, excepte per motius de manteniment puntuals, cas fortuït, força major o causes que depenguin de tercers, així com la custòdia de la informació allotjada en l'estat i condicions proporcionades per l'usuari, impedint qualsevol ús contrari a aquestes condicions per part de tercers sense autorització, en concret la seva transformació, eliminació o extracció no consentides. En qualsevol cas, Code-3 no respondrà per un valor superior al del servei contractat.

  Code-3 no respondrà dels errors, defectes, fiabilitat i altres qüestions que afectin el contingut de les llicències o contractes elegits per l'usuari per determinar la política d'ús, "EasySportPlan" únicament proporciona la plataforma perquè l'usuari pugui gaudir dels informes facilitats.

  Funcionament en període de prova (beta)

  Mentre el servei es trobi en període de prova o beta, s'ofereix tal qual amb la finalitat de millorar el seu desenvolupament i depuració amb proves reals amb els usuaris, sense que correspongui reclamació judicial o extrajudicial alguna causa de problemes com ara errors, deficiències, interrupcions o finalització del servei, sense garantir necessàriament Code-3 el compliment exhaustiu de les obligacions indicades en aquestes condicions.

  Modificacions i durada

  Code-3 es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions en la prestació del servei, els seus continguts, configuració, disponibilitat i presentació de la informació, així com de les presents Condicions d'Ús, sense perjudici dels drets adquirits, així com a suspendre temporalment l'accés per realitzar tasques de manteniment o millores, sense que correspongui reclamació per aquest concepte pels danys o perjudicis directes o indirectes que es deriven.

  Code-3 no garanteix la continuïtat del servei en els casos en què aquest és gratuït. Així mateix, garanteix el manteniment de les dades sempre que els clubs estiguin actius. Es considera que un Club està inactiu quan no hi ha hagut accessos a aquest en els últims 365 dies.

  Oficines

  Europa (seu central)

  C/Joan Gamper, 20, 3-2.
  08014. Barcelona.